Frysk Sjongkoar Swol

 Frysk Sjongkoar Swol in het kort

. Gemengd koor

. 40 leden , Fries en niet Fries

. vrijdagochtend oefenen van 10.00 - 12.00 uur in Het Anker Westenholte

.Traditioneel en eigentijds Fries repertoire

. Treed enkele malen per jaar op , ook in Friesland

. Meer informatie ?

 Mail naar : jolandalootens@live.nl