Algemene voorwaarden

Voor de huur en gebruik van Ontmoetingscentrum Het Anker gelden de volgende uniforme voorwaarden van Horeca Nederland.

Annuleringsvoorwaarden

Sport- en Wijkaccommodatie Het Anker hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden: Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van Koninklijke Horeca Nederland.

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage.

  

Voor het gebruik en de huur van de sporthal van Het Anker gelden de algemene huurvoorwaarden van de gemeente Zwolle.